Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Trần Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 10/07/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
2 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 05/10/1999 Tuy Hoà, Phú Yên Quản trị Lữ hành Khá
3 Võ Thị Hồng Điểm Nữ 08/10/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
4 Phan Thị Hồng Hải Nữ 02/10/1999 Hoài Nhơn, Bình Định Quản trị Lữ hành Giỏi
5 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 19/09/1999 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
6 Võ Văn Hiển Nam 15/05/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
7 Hồ Thị Hợp Nữ 15/07/1998 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
8 Nguyễn Thế Lĩnh Nam 25/04/1996 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
9 Phan Thị Thu Nga Nữ 11/05/1999 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
10 Đặng Thị Ngọc Nữ 09/02/1999 Hậu Lộc, Thanh Hóa Quản trị Lữ hành Khá