Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nữ 23/11/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
2 Huỳnh Thị Tuyết Sương Nữ 11/11/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
3 Nguyễn Thanh Thành Nam 10/11/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
4 Trương Thị Thanh Thảo Nữ 05/10/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
5 Dương Xuân Thoại Nam 10/12/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Trung bình
6 Huỳnh Xuân Thùy Nữ 17/04/1999 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
7 Võ Diệu Ngọc Trinh Nữ 09/04/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
8 Dương Thảo Vy Nữ 10/07/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
9 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 10/05/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
10 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 23/01/1996 Vạn Ninh - Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá