Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Nguyễn Cảnh Thiện Nam 01/05/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Trung bình
2 Lường Thị Thu Nữ 05/05/1998 Hoằng Hóa, Thanh Hóa Hướng dẫn Du lịch Khá
3 Nguyễn Minh Bình Nam 09/03/1994 Thọ Xuân, Thanh Hóa Quản trị Khách sạn Khá
4 Nguyễn Ngọc Uyên Chi Nữ 03/08/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
5 Lê Thị Diễm Nữ 12/12/1998 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Giỏi
6 Nguyễn Hoàng Thanh Ngân Nữ 20/09/1999 Cam Lâm, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
7 Huỳnh Trung Nghĩa Nam 19/10/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
8 Lương Thị Tuyết Nhung Nữ 08/07/1998 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
9 Vy Thị Oanh Nữ 09/11/1998 Krông Năng, ĐắkLắk Quản trị Lữ hành Khá
10 Nguyễn Bích Phương Nữ 18/02/1999 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Giỏi