Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Phan Thị Xuân Hòa Nữ 02/12/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Giỏi
2 Nguyễn Thái Nhật Quang Nam 15/04/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
3 Trần Thị Ngọc Thoa Nữ 05/01/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
4 Trần Thị Ngọc Thùy Nữ 30/01/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
5 Nguyễn Kiều Quỳnh Trâm Nữ 03/12/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị khu Resort Khá
6 Phạm Võ Nhất Vương Nam 14/10/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
7 Nguyễn Hồ Tấn Đại Nam 26/02/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Trung bình
8 Nguyễn Ngọc Huy Nam 24/12/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
9 Từ Nữ Trà My Nữ 06/09/1999 Cam Lâm, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Giỏi
10 Phạm Ri Sun Nam 07/11/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá