Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Lê Hồ Hải Yến Nữ 09/03/1997 Cam Ranh, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Giỏi
2 Nguyễn Hoàng Xuân Chính Nam 08/08/1998 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
3 Trần Thanh Dũng Nam 15/07/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
4 Nguyễn Thị Dương Nữ 11/06/1999 Quế Võ, Bắc Ninh Hướng dẫn Du lịch Xuất sắc
5 Trịnh Phú Đạo Nam 10/03/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
6 Võ Trường Giang Nam 12/10/1999 Chợ Lách, Bến Tre Hướng dẫn Du lịch Khá
7 Võ Thị Hiền Nữ 15/05/1999 Vạn Ninh, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
8 Đặng Lê Huy Nam 26/03/1999 Vạn Ninh, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Trung bình
9 Nguyễn Thu Huyền Nữ 02/10/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Khá
10 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 29/06/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Hướng dẫn Du lịch Giỏi