Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Tôn Nhật Diễm Nữ 28/05/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Giỏi
2 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 05/05/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Giỏi
3 Ngô Phan Quang Huy Nam 17/03/1999 Krông Pắc, Đắk Lắk Quản trị Nhà hàng Khá
4 Huỳnh Văn Ngọc Nam 31/03/1997 Nha Trang, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Khá
5 Lê Yến Như Nữ 15/02/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Khá
6 Nguyễn Kim Thoa Nữ 11/12/1998 Cam Ranh, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Khá
7 Nguyễn Thị Mỹ Thu Nữ 28/07/1999 Diên Khánh, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Khá
8 Nguyễn Thị Trang Nữ 11/02/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Giỏi
9 Nguyễn Thị Đinh Trinh Nữ 26/06/1999 Vạn Ninh, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Khá
10 Nguyễn Thị Mỹ Yên Nữ 12/06/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp Khá