Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Nguyễn Quốc Anh Triều Nam 01/04/1996 Tuy Phước - Bình Định Quản trị Khách sạn Giỏi
2 Đinh Ngọc Trung Nam 06/12/1997 Cam Ranh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
3 Phạm Thành Trung Nam 22/03/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
4 Huỳnh Anh Tuấn Nam 06/10/1997 Diên Khánh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
5 Phan Viết Thanh Tùy Nam 26/02/1997 Phú Lộc - Thừa Thiên Huế Quản trị Khách sạn Xuất sắc
6 Đinh Thanh Thị Út Tuyền Nữ 20/09/1993 Vạn Ninh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Xuất sắc
7 Nguyễn Công Tuyền Nam 03/11/1998 Diên Khánh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Xuất sắc
8 Đỗ Thị Hoài Vi Nữ 04/02/1990 Cam Ranh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Xuất sắc
9 Nguyễn Thị Hồng Vinh Nữ 30/04/1997 Ninh Hòa - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
10 Đỗ Thanh My Nữ 10/11/1997 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi