Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Tôn Nữ Thị Lài Nữ 12/01/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
2 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 27/02/1999 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
3 Nguyễn Thị Tiểu Mi Nữ 12/02/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
4 Huỳnh Thị Xuân Nguyên Nữ 03/09/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
5 Vũ Văn Phong Nam 21/02/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
6 Trần Thị Kim Quy Nữ 20/07/1999 Tuy An, Phú Yên Quản trị Khách sạn Giỏi
7 Trần Hồng Sơn Nam 20/11/1998 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
8 Đào Ngọc Thảo Nam 26/01/1999 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
9 Lê Huỳnh Thanh Thúy Nữ 02/03/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
10 Lê Hoài Thương Nữ 23/12/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá