Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Phan Thị Tuyết Ngân Nữ 13/09/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
2 Chế Thị Kim Ngân Nữ 29/06/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
3 Võ Thị Thu Nguyệt Nữ 06/11/1997 Cam Lâm - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
4 Phạm Văn Phúc Nam 22/04/1997 Cam Ranh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
5 Lê Phạm Quốc Thắng Nam 03/10/1997 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
6 Huỳnh Thanh Thiện Nam 07/02/1998 Diên Khánh - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
7 Nguyễn Hưng Thịnh Nam 22/08/1997 Ninh Hòa - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
8 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 14/09/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
9 Huỳnh Khánh Trâm Nữ 28/05/1997 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
10 Phan Minh Trí Nam 14/04/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi