Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 14/10/2000 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
2 Nguyễn Thị Huyền Trâm Nữ 25/06/2000 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
3 Lê Nguyễn Hồng Hà Nữ 19/01/2000 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
4 Nguyễn Thụy Thùy Trang Nữ 18/08/2000 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
5 Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 28/07/2000 Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
6 Nguyễn Trúc Phương Nam 02/09/2000 Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu Quản trị Khách sạn Khá
7 Phan Minh Tuấn Nam 28/10/1999 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
8 Triệu Công Hậu Nam 14/10/2000 Ninh Hòa, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Giỏi
9 Nguyễn Thành Tú Nam 05/03/2000 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá
10 Trần Hữu Thiêm Nam 07/02/2000 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Khách sạn Khá