Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 15/02/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
2 Phùng Thị Kim Nhiên Nữ 10/04/1998 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
3 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 01/01/1999 Ninh Hoà, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
4 Phan Thị Kim Ni Nữ 10/06/1998 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
5 Trần Thị Mỹ Phụng Nữ 20/01/1999 Tây Hòa, Phú Yên Quản trị Lữ hành Khá
6 Trần Thị Lê Sang Nữ 16/10/1999 Vạn Ninh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
7 Hồ Chí Tâm Nam 16/03/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Giỏi
8 Nguyễn Thị Kiều Thanh Nữ 24/10/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
9 Trần Ngọc Mỹ Thanh Nữ 11/10/1999 Nha Trang, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá
10 Nguyễn Ngọc Thành Nam 19/03/1998 Cam Ranh, Khánh Hòa Quản trị Lữ hành Khá